Bronnen

De hieronderstaande bronnen vormen de basis voor de database en ons verdere onderzoek:

Vertrek- en aankomstlijsten van passagiers
Plaatselijke en regionale berichten met betrekking tot emigratie
Kerkboeken
Verzoeken om het uitreiken van emigrantenpassen
Plaatselijke en regionale archiefbronnen
Landelijke en plaatselijke historische verenigingen
Bronnen en databases op het Internet

Voor meer informatie, zie het veld "Notities" in elke database record en onder Links.