Onderzoek

 
Staan uw uit de regio Emsland/graafschap Bentheim geëmigreerde voorouders nog niet in onze database?

U heeft iets gevonden, maar wilt meer over uw voorouders in onze regio vernemen? We nemen alle daarop betrekking hebbende naspeuringen ter plaatse graag op ons!

Graag stellen we voor u een vrijblijvende kostenschatting op, met een inschatting van de mogelijke onderzoeksresultaten.

U wilt het herkomstgebied van uw Duitse voorouders persoonlijk leren kennen?

U interesseert zich voor het leven van uw geëmigreerde voorouders in de vestigingslanden (in de eerste plaats de Verenigde Staten)?

Wij regelen uw verblijf, reconstrueren hun levensloop en regelen – indien mogelijk – het contact met hun nog levende nakomelingen.

Wij bieden u voor elke hierboven genoemde optie een naar uw eigen wensen toegesneden reispakket aan.