Het projekt

Database

Historische context

Landkaarten & meer

Onderzoek

Beeldmateriaal

Bibliografie

Links

Heritage - Tourisme

In de 19e eeuw trokken meer dan 20.000 mensen weg uit de in het noordwesten van Duitsland gelegen regio Emsland / graafschap Bentheim, velen in de richting van Noord Amerika. De in het begin nog hechte contacten tussen de Oude en de Nieuwe Wereld hielden in de loop van vele jaren vrijwel volledig op te bestaan.
In de 19e eeuw hield een machtige volksverhuizingsbeweging het Europese continent in haar grip. Veel mensen zagen geen toekomst meer in hun oude vaderland, uit gebrek aan land, gebrek aan voedsel vanwege misoogsten, door werkeloosheid of toenemende vervolging op grond van hun politieke - of geloofsovertuiging.
Deze database bevat op dit moment gegevens van zo’n 15.000 emigranten uit de regio Emsland/graafschap Bentheim, voor een deel met informatie over hun families. Door verder onderzoek zal de database steeds worden aangevuld. [meer]
Staan uw uit de regio Emsland/graafschap Bentheim geëmigreerde voorouders nog niet in onze database?
U wilt de geboortestreek van uw Duitse voorouders persoonlijk leren kennen?
Beeldmateriaal et persberichten over het onderwerp vindt u hier.
 
Deze Internetsite wil deze banden graag nieuw leven inblazen, wil informatie en hulpmiddelen beschikbaar stellen om belangstellenden aan beide zijden van de Atlantische Oceaan de gelegenheid te bieden voor onderzoek en een hernieuwd of allereerst zoeken van contact. [meer]
U heeft iets gevonden, maar wilt meer over uw voorouders in onze regio vernemen?

We nemen alle daarop betrekking hebbende naspeuringen ter plaatse graag op ons! [meer]
Uit nood en vertwijfeling gingen boeren, handwerkers, families en soms zelfs hele dorpen met een groot deel van hun inwoners in op het emigratie-avontuur. Vestigingslanden zoals de Verenigde Staten, maar ook Canada, Argentinië, Brazilië en Australië stelden werk, land en rechten in het vooruitzicht – de massale volksverhuizing nam een aanvang.
Tussen 1821 en 1914 verlieten ongeveer 50 miljoen Europeanen hun vaderland, velen via de emigrantenhavens Bremerhaven en Hamburg. In deze tijd vertrokken zo’n 7 miljoen Duitsers, in de eerste plaats naar de Verenigde Staten, om in de „Nieuwe Wereld“ een beter leven te vinden. [meer]
Landkaarten over de regio's vindt u hier.
Verwijzingen naar literatuur over het onderwerp vindt u hier.
Verwijzingen naar andere websites over het onderwerp vindt u hier.
Bildmaterial

Bronnen

Een overzicht van de bronnen met betrekking tot het thema vindt u hier.
Wij bieden u een op maat gesneden reispakket aan („incoming-reizen“).
Wij stellen passende programma’s samen voor individuele- en groepsreizen in de historische emigratieregio Emsland/graafschap Bentheim en de daarop betrekking hebbende vertrekhavens.

Wij bieden excursies aan naar de sporen van emigratie in Noordwest Duitsland, ook voor hier woonachtige personen en groepen. [meer]